[รายงานยอดรวมผู้สมัครสอบ] || [รายงานยอดผู้สมัครสอบแต่ละสาขา] || [รายงานยอดรวมผู้สมัครสอบรายวัน]
สถานที่ติดต่อ
- มทร.ศรีวิชัย สงขลา
เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทร.0 7432 4246,323504-6
โทรสาร 0 7432 4245
http://www.rmutsv.ac.th

- มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เลขที่ 133 ม.5
ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร.0 7547 9496-7,0 7535 0029
โทรสาร 0 7535 0028
http://nakhon.rmutsv.ac.th

- มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เลขที่ 179 ม.3 บ้านไม้ฝาด
ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา
จ.ตรัง 92105
โทร.0 7527 4151-8
โทรสาร 0 7527 4159
http://www.trang.rmutsv.ac.th

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย โดยเลือกจากเมนูด้านซ้ายมือ
 • ผู้สมัครสามารถซื้อระเบียบการและกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
 •  
 • ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตารางสอบ
  ได้ตั้งแต่วันที่10 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป   โดยเลือกจากเมนูด้านซ้ายมือ
 • ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • แผนที่สนามสอบ Google Map
 • ข้อควรปฏิบัตก่อนการเข้าสอบ
 • ใบสั่งซื้อ
 • Copyright ® 2006. Rajamangala University of Technology. E-Mail : webinfo@rmutsv.ac.th
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-6260-3 โทรสาร 0-7432-4245